Technológia

Spracovanie káblového odpadu prebieha na princípe najmodernejších metód mechanického mletia a granulácie. Kovy a ostatné zložky sú oddeľované inovatívnym princípom aero-separácie. Oproti rozšírenej vodnej separácii, ktorú využívajú naši konkurenti, táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára environmentálnu záťaž pre životné prostredie. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95%. Zvyšok, bežný prach, tvorí odpad skladovaný na klasickej skládke odpadu. Separovaný materiál je následne hutnícky spracovávaný našimi odberateľmi. Plasty, ako pomerná časť výstupného materiálu, sú využívané v plastovom odberateľskom priemysle. Technológiu tvorí výrobná linka, ktorá je automaticky riadená. Jej riadiaca elektronika zabezpečuje plynulý chod, trvalú bezpečnosť obsluhy ako aj zníženie podielu namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný materiál a finálnu produkciu granulovaných kovov sú ďalej vybudované samostatné skladové, obslužné a manipulačné priestory.

Jedným z dodávateľov nášho technologického celku je dánska firma Eldan Recycling. Uvedená firma patrí medzi svetových lídrov vo výrobe recyklačných technológií. Ich výrobky sú umiestnené nielen v Európe, ale aj v zámorí a na ďalekom východe

Naša spoločnosť je technologicky pripravená na spracovanie elektronického – káblového odpadu s podielom medi a hliníka do priemeru káblov 70 mm a dĺžky 700 mm, s kapacitou zvýšenou z 1 000 ton až na 4 900 ton ročne. Vlastnou logistikou sme schopní zabezpečiť nielen zvoz elektro odpadu na území Slovenska, ale aj z iných krajín v Európe. Pre každú lokalitu vytvoríme koncept, ktorý predložíme na posúdenie zákazníkovi

Uvedené zariadenie dokáže spracovať káble od priemeru 0,2 mm až do priemeru 70 mm s kapacitou spracovania podľa druhu spracovávaného materiálu od 1 200 do 2 500 kg/hod. Môžu to byť káble v podstate bez obmedzenia:

  • jednožilové káble
  • viacžilové káble
  • mix káblov
  • celé káblové stromy a zväzky (aj z automobilového priemyslu)
  • EMO (káble z elektromobilov)

Spoločnosť Recable, s.r.o. má záujem o odber akéhokoľvek množstva uvedených typov káblov.

Naša spoločnosť ponúka aj služby pre zákazníkov s tým, že vaše káble spracujeme a konečný produkt si môže zákazník odobrať. Spoločnosť má všetky potrebné povolenia od príslušných orgánov a našim zákazníkom vydávame certifikáty, resp. potvrdenie zhodnotenia káblového odpadu potrebné k doloženiu o likvidácii odpadu príslušným úradom. V prípade dodatočných otázok, cenových ponúk alebo potrebe akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt: sales@re-cable.sk

Scroll to Top